×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk „Orlik – Moje boisko 2012”

1 czerwca  w Szkole Podstawowej Nr 1przy ul. 1 Maja  32 w Szklarskiej Porębie odbyło się uroczyste oddanie do użytku kompleksu boisk zrealizowanych w ramach rządowego programu „Orlik – Moje boisko 2012”.
Uroczystość otworzył Burmistrz Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak, który podkreślił, że przekazane dziś boiska to najlepszy prezent z okazji Dnia Dziecka.

Po przywitaniu gości Burmistrz przedstawił realizację założeń rządowego programu „Orlika”, podziękował współfundatorom: Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, którego reprezentował Wicemarszałek Pan Jerzy Łużniak, i Ministrowi Sportu i Turystyki, który przysłał list gratulacyjny. Podziękowania zostały złożone wykonawcy i pracownikom Urzędu Miejskiego prowadzącym i nadzorującym cały cykl budowlany, Zastępcy Burmistrza Zbigniewowi Brożkowi oraz Agnieszce Mandziej, Januszowi Wnuczakowi i Romualdowi Maly z referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Nasz „Orlik” został zbudowany za kwotę 1.320.000 zł. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego został złożony w 2009 roku. Zgodnie z założeniami programu 333.000 zł miasto pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego i 333.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostała kwota 654.116 zł to środki własne miasta. Cały kompleks tworzą: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej,  budynek sanitarno szatniowy, oświetlenie, ogrodzenie,  ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowanie terenu.  
Korzystanie z urządzeń sportowych jest nieodpłatne a całością zajęć kierować będzie animator sportu, którego część wynagrodzenia finansuje również Urząd Marszałkowski. 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak skierował do młodzieży gorące słowa zachęty do uprawiania sportu, rozwoju fizycznego, zdobywania stopni sprawności oraz pożytecznego spędzania wolnego czasu. Wyraził nadzieję, że młodzież Szklarskiej Poręby, zdobywająca w zawodach krajowych i międzynarodowych czołowe lokaty w sportach zimowych,  z sukcesem wykorzysta nowe warunki  do rozwoju swych zdolności. Rozwój bazy sportowej zaowocuję, że energia, która tkwi w młodych ludziach zostanie z pożytkiem wykorzystana dla ich zdrowia. Apelował, by rozgrywki i zawody toczone były w zgodzie z zasadami fair-pley. Marszałek Łużniak gratulując włodarzom miasta decyzji o budowie „Orlika” wyliczył, że jest to 106 „Orlik” oddany na Dolnym Śląsku. Podkreślił, że miasto Szklarska Poręba jest chlubnym przykładem inwestowania w sport.  Na naszą uroczystość przybył z Gryfowa Śl. gdzie wcześniej dokonał otwarcia szkolnej hali sportowej. 
Szkoła otrzymała też inne prezenty: od Marszałka 2 zestawy piłek do gier zespołowych a od Związku Gmin Karkonoskich 1 zestaw piłek.  
Po uroczystościach odbyły się pierwsze zawody.

Tekst Feliks Rosik