×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

W dniach 25 czerwca – 5 września 2010 r.  W Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie prezentowane są trzy  na wystawy :
„Pejzaż z Aniołami „ – ceramiczne rzeźby Marity Benke-Gajdy (do 20 lipca)
„Sztuka żywiołów” - poplenerowa wystawa ceramiki  studentów ASP Kraków
„Pies, Kot i Krystyna” – poplenerowa, polsko-niemiecka wystawa ceramiki

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów wyspecjalizował się w prezentacji działań kulturalnych, które mają miejsce w Szklarskiej Porębie. 25 czerwca otwarta została wystawa ceramiki związanej z krakowską ASP. Wśród gości pojawił się  Czesław Dźwigaj, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,  znany polski artysta rzeźbiarz, autor  licznych realizacji pomnikowych, najczęściej kojarzony z pomnikami papieża Jana Pawła II , których 50 opuściło  jego pracownię. Obecni byli również autorzy prac. Przede wszystkim  Marita Benke – Gajda, ceramiczka znana w kraju i za granicą,  prowadząca studenckie plenery, której wystawa „Pejzaż z Aniołami” uświetnia trzydziestolecie pracy twórczej oraz studenci z Krakowa, uczestnicy szklarskoporębskich plenerów.   Wystawa „Pies kot i Krystyna” oficjalnie otwarta zostanie 9 lipca, kiedy przyjadą jej niemieccy autorzy, lecz już jest udostępniona zwiedzającym.

Święto ceramiki jest  efektem pięciu lat plenerów studentów i wykładowców krakowskiej uczelni, które odbywają się w Szklarskiej Porębie a dokładniej w miejscu, które wyrasta na  lokalny ośrodek ceramiczny  – w pensjonacie Raad na Uroczysku. Inicjatorem  działania jest Tomasz Iwanicki, który w ramach przygotowania ceramikom warsztatu pracy  zakupił nawet piec ceramiczny.  Swoją pasję przekazał synowi, Pawłowi, wraz z małżonką  kontynuującemu dzieło ojca. Prócz  ceramików krakowskich bywają tam również studenci  z uczelni opolskiej a także ceramicy niemieccy. W pensjonacie powstaje mini galeria ceramiki poświęconej sztandarowej postaci Karkonoszy – Duchowi Gór.

Inicjatywy oddolne w zakresie kultury – to jest to czym wyróżnia  się społeczność Szklarskiej Poręby. Mieszkańcy, korzystając z faktu, że miasto przynależy do Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych, wyczuli koniunkturę i nie czekając na decyzje odgórne, sami podejmują działania kulturalne, oczywiście z pewną dozą komercji: dla szerokiego odbiorcy – kulturalna komercja, dla estetów – sztuka elitarna.  Wszystko odbywa się przy przychylnym, inspirującym  nastawieniu władz miasta, często wspomagającym działania finansowo. Tak też zdarzyło się w ubiegłym roku – krakowscy ceramicy, przy współudziale stowarzyszenia artystów Nowy Młyn, poprowadzili, dofinansowane przez Burmistrza, warsztaty „Z ceramiką na ty”.  Była to interesująca oferta wakacyjna zarówno dla mieszkańców jak i turystów – nauka lepienia w glinie, wykłady z historii tego pradawnego rzemiosła i z technologii oraz działania praktyczne.  Ukoronowaniem było rozpalenie tradycyjnego węgierskiego pieca ceramicznego, na wolnym powietrzu. Zajęcia w pensjonacie Raad prowadzili studenci pod merytorycznym nadzorem Marity Benke – Gajdy. Jak potrzebne są takie inicjatywy – świadczy  ilość uczestników – przez warsztaty przewinęło się ponad trzysta osób.

W wyniku wernisażowych rozmów nawiązana zostanie stała współpraca z ASP Kraków, potwierdzona umową.  Szklarska Poręba powoli staje się kolonią artystów nie tylko tutaj osiadłych lecz również goszczących tu czasowo na rozmaitych imprezach twórczych.

Bożena Danielska