×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację zadania pn. ZNIKAJĄCE KRAJOBRAZY – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny w programie Narodowego Centrum Kultury KULTURA INTERWENCJE 2022. Szklarskoporębski ośrodek kultury znalazł się w gronie 266 beneficjentów z całej Polski.

ZNIKAJĄCE KRAJOBRAZYInterdyscyplinarny Plener Artystyczny wzmocni tożsamość mieszkańców subregionu oraz pomoże zachować dziedzictwo kulturowe. Poprzez działalność artystyczną i rzemieślniczą, inspirowaną przyrodą Karkonoszy i Pogórza Izerskiego, wykorzystuje potencjał kulturalny i przyrodniczy. Rozwijanie aktywności twórczej i kształtowanie aktywnych postaw społecznych sprzyja ochronie niezwykłego, górskiego krajobrazu.
Plener, wykorzystujący różne media artystyczne i formy przekazu, staje naprzeciw potrzebie ochrony naturalnego krajobrazu, który może zniknąć wskutek agresywnej gospodarki przestrzennej w subregionie. Zwraca uwagę na ważny aspekt jakim jest tożsamość miejsca i jego ochrona.
Plenerowe warsztaty artystyczne, otwarte spotkania z artystami i mieszkańcami, interdyscyplinarna twórczość artystyczna z udziałem artystów z Dolnego Śląska i całej Polski, zaowocują Leśnym Happeningiem, na którym zaprezentowane będą prace uczestników, a oprawą do wydarzenia będzie koncert akustyczny w przyrodniczej scenerii.

Znikające Krajobrazy - Interdyscyplinarny Plener Artystyczny

Źródło: MOKSiAL