×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku JESZCZE MŁODZI ze Szklarskiej Poręby uczestniczyła w przeglądzie poezji studentów dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Oleśnicy. Spotkania z poezją są już cyklicznym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Oleśnicki UTW. Tegorocznej edycji Międzyuniwesyteckich Spotkań z Poezją towarzyszyło motto: Życie jest natchnieniem. Do przeglądu poezji w oleśnickiej hali widowiskowo-kinowej Oleśnickiego Ośrodka Kultury i Sportu, 20 kwietnia 2022 r. zaproszono 6 dolnośląskich UTW wyróżniających się dorobkiem poetyckim: milicki, obornicki, oleśnicki, noworudzki, świdnicki i szklarskoporębski. Karkonosko-izerski UTW reprezentowali: Jadwiga Butrym, Beata Holek, Joanna Hammer-Ślazyk i Jan Kosmenda.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku JESZCZE MŁODZI w Oleśnicy

W recytowanej poezji nie zabrakło odniesień do aktualnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. W strofach kilku wierszy, poeci w ujmującej formie wyrazili potępienie dla przemocy i okrucieństwa rosyjskiego agresora wobec Ukrainy. Po przesłuchaniach poezji słuchacze, dzięki uprzejmości gospodarzy zwiedzili Oleśnicki MOKiS, bibliotekę miejską oraz cenne zabytki architektoniczne Oleśnicy.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku JESZCZE MŁODZI w Oleśnicy

Jeszcze w tym roku do czytelników trafi zbiór poezji wzbogacony innymi formami artystycznymi jeszcze młodych twórców z uniwersytetu w Szklarskiej Porębie. Publikacja zostanie wydana w formie albumowej dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Szklarskiej Poręby w ramach programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

F.R.