×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Szklarska Poręba, Zakopane, Szczyrk, Wisła. Co łączy te miasta? Góry, narty, te same wyzwania i te same problemy.
Po spotkaniach w Szczyrku i Zakopanym przyszedł czas na Szklarską Porębę. Tym razem na zaproszenie Burmistrzów przyjechali również przedstawiciele innych miast narciarskich m.in. z Nowego Sącza, Żywca, Ustrzyk Dolnych, Świeradowa Zdroju, Karpacza, Iwonicza Zdroju, Muszyny, Piwnicznej Zdroju i Jeleniej Góry.

STANOWISKO FORUM MIAST NARCIARSKICH

W dniach 16-17 listopada 2009r. na zaproszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby odbyło się II Forum Miast Narciarskich z udziałem przedstawicieli: Samorządów Gmin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Posłów, przedstawiciela Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Jeleniej Góry, Prezesów Polskich Związków Sportowych - Narciarskiego i Biathlonu, Przedstawicieli stacji narciarskich.
Uczestnicy mogli zapoznać się z osiągnięciami regionu oraz problematyką funkcjonowania sportów zimowych na terenie Województwa Dolnośląskiego.
Inicjatywa utworzenia i kontynuacji Forum spotkała się z pozytywnym przyjęciem środowisk poselskich, rządowych, samorządowych, związków sportowych - sportów zimowych, szeroko pojętego środowiska narciarskiego.

W wyniku obrad uczestnicy Forum stwierdzili konieczność dokonania zmian podatkowych dotyczących infrastruktury i terenów związanych ze sportami zimowymi. Z uwagi na złożoność problemu, temat będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach Forum.
Przyjęto że tematami dalszych prac będą:
- problemy związane z inwestycjami na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody oraz ich promocji.
- konieczność współpracy ze związkami sportowymi w obszarach inwestycji, organizacji imprez sportowych oraz szkolenia.
W celu rozwiązywania wspólnych problemów związanych z funkcjonowaniem sportów zimowych istnieje konieczność dalszego budowania potencjału Forum obejmującego zainteresowane środowiska. Wynika to również z rozwiązań prawnych funkcjonujących w sąsiednich krajach oraz rosnącej konkurencji.
Do Forum przystąpiły kolejne samorządy: Ustrzyki Dolne, Piwniczna-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Mszana Dolna.
Przedyskutowano propozycje ram organizacyjnych Forum.
Kolejnym miejscem spotkania Forum Miast Narciarskich, które odbędzie się w miesiącu marcu 2010 będzie Szczyrk.
Tematami wiodącymi oprócz opodatkowania inwestycji będzie finansowanie działalności sportów zimowych przez samorządy województw, powiatów i gmin terenów narciarskich.

GOŚCIE:
Adamski Jerzy  Dyrektor Biura Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne -Nowy Sącz
Aszklar  Łukasz Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Iwonicz-Zdrój
Bojar Dariusz  Wiceprezes Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne - Nowy Sącz
Brożek  Zbigniew Zastępca Burmistrza - Szklarska Poręba
Brzozowski Ryszard Wiceprezes Kolei Gondolowych    - Świeradów Zdrój
Bydliński Wojciech - Burmistrz Szczyrku   
Czerwiec Marcin    RESORT NARCIARSKI   
Czul Marek Zastępca Burmistrza - Żywiec
Dzierżęga Tomasz Członek - Zarządu Polskie Koleje Linowe S.A. - Zakopane
Dziewulak Bożena Skarbnik Miasta - Szklarska Poręba
Gąsiorek Krzysztof Przedstawiciel handlowy FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG   
Gozdowski Julian Prezes Stowarzyszenie „Bieg Piastów” - Szklarska Poręba – Jakuszyce
Jarosz Miłosława Dyrektor FRDL Centrum Samorządu Lokalnego - Jelenia Góra
Jaworski Bogusław - Burmistrz Zagórza   
Kmiecik Tomasz  Zastępca Burmistrza - Piwniczna - Zdrój
Król Marek Prezes Polskiego Związku Snowboardu   
Kulig- Juźwiak    Małgorzata    Adwokat Polskie Koleje Linowe S.A. - Zakopane
Laszczyk Jerzy Andrzej   Prezes Zarządu Polskie Koleje Linowe S.A.- Zakopane
Łużniak Jerzy    Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego   
Majcher Janusz    Burmistrz Zakopanego   
Mądzelewski Zbigniew Urząd Miejski - Szklarska Poręba
Molin Andrzej    Burmistrz Wisły   
Ostalecki Stanisław Radca Prawny, Członek SKO w Jeleniej Górze   
Pasternak Marta    RESORT NARCIARSKI   
Patalita Tadeusz Wójt Gminy Mszana Dolna   
Pernal Paweł Burmistrz Iwonicza - Zdroju   
Przychodny  Marcin Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego
Raj Andrzej Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego - Szklarska Poręba
Ratajczak Marzena Starszy specjalista Karkonoski Park Narodowy    - Szklarska Poręba
Rzepczyński Ryszard Zastępca Burmistrza    Karpacz
Sokoliński  Grzegorz  Przewodniczący Rady Miejskiej - Szklarska Poręba
Sułuja Henryk  Burmistrz Ustrzyk Dolnych   
Tokarczyk Włodzimierz    Zastępca Burmistrza Muszyna
Waśkiewicz Zbigniew Prezes Polskiego Związku Biathlonowego   
Wąsowicz Andrzej Wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego   
Wichniak Arkadiusz Burmistrz Szklarskiej Poręby   
Zakrzewska Elżbieta Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego   
Łosiak    Janina    FRDL Centrum Samorządu Lokalnego - Jelenia Góra
Filipiak Anna    FRDL Centrum Samorządu Lokalnego - Jelenia Góra

ORGANIZATORZY:     

 

PATRONAT MEDIALNY: