×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Usługi hotelarskie — tylko pod kilkoma warunkami

Wieczorem, 6 listopada zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 6 listopada 2020, Poz. 1972).

Wynika z niego, że prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne wyłącznie:
1. w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);
2. dla gości:
- korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej,
- będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego
- będących osobami wykonującymi zawód medyczny
- będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie uściśla, że "potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykonywania zawodu medycznego (...), albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (...) jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy (...) albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemne oświadczenie gościa (...).

Zgodnie z powołanym przepisem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z art. 3 ust. 1 pkt 8:
"usługi hotelarskie – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;"

Oznacza to, że dotyczy to wszystkich bez wyjątku obiektów świadczących noclegi.

Ponadto rozporządzenie reguluje działalność pozostałych podmiotów gospodarczych i usług publicznych, jak działalność kulturalną, handlową, gastronomiczną itd.

Rozporządzenie wchodzi w życie 7 listopada i obowiązuje do 29 bm.

Pełny tekst rozporządzenia