×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Jeśli wyzdrowiałeś z COVID-19 podziel się osoczem. Dla chorych — najcenniejszym darem, który w sobie masz!

Jeden ze szklarskoporębian, znany niemal każdemu mieszkańcowi, dr Przemysław Wiater zapadł na tę podstępną chorobę i potrzebuje pilnej pomocy.
Każdy ozdrowieniec-samarytanin może się zgłosić do REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA we Wałbrzychu i jeśli spełnia kryteria — oddać osocze. Kontakt: 74 664 63 19 oraz rckik.walbrzych.pl