Nieruchomość o powierzchni 14927 m² położona w strefie pośredniej miasta przy ulicach Izerskiej i Wolności, przeznaczona na usługi sportu i rekreacji.

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej - działka nr 446/2 - złożonej z budynku o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki o pow. 43 m², położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej