×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 od 22 sierpnia 2022 roku. Dodatek wynosi 3000 złotych i będzie przyznawany bez kryterium dochodowego. Przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe lub kominek, lub piec typu koza, lub ogrzewacz powietrza, lub trzon kuchenny, lub piecokuchnia, lub kuchnia węglowa, lub piec kaflowy na paliwo stałe — zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 % węgla kamiennego.
Gospodarstwo domowe to:
• osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca, a więc gospodarstwo domowe jednoosobowe
• osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące — gospodarstwo domowe wieloosobowe.
Jeśli wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa wieloosobowego złoży więcej osób, dodatek przyznany będzie wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje osobom:
• posiadającym obywatelstwo polskie mieszkającym i przebywającym w Polsce
• cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym w Polsce z prawem stałego pobytu
• cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym w Polsce ze statusem rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
• cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym w Polsce z pozwoleniem na pobyt czasowy, np. ze względów humanitarnych

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane wnioskodawcy konieczne do identyfikacji:
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania
• PESEL
• numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

Pracownik ośrodka dokona weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Niezwykle ważne jest ograniczenie czasowe — aby otrzymać pieniądze, wniosek trzeba złożyć nie później niż 30 listopada 2022 roku. Złożony po tym dniu nie zostanie rozpatrzony.

O przyznaniu dodatku MOPS zawiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) albo telefonicznie lub w inny, umówiony sposób. Dodatek węglowy zostanie wypłacony w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Wniosek do pobrania w formacie PDF
Wniosek do pobrania w formacie DOCX

 

Źródło: MOPS