×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Główna ulica Szklarskiej Poręby latem z zabytkowymi budynkami po obu stronach ulicy. Fotografia ilustracyjna

Jeśli jesteś właścicielem reklamy, musisz złożyć deklarację i wnieść opłatę

Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina, że 21 kwietnia 2021 r. weszła w życie uchwała Rady miejskiej nr XXXVIII/433/21 z 25 marca 2021 roku regulująca instalowanie małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście. Określa szczegółowo jakie mogą być ich gabaryty, standardy jakościowe komponentów itp. Potocznie zwana jest uchwałą krajobrazową.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują też uchwały Rady miejskiej z 28 października 2021 roku (o numerach XLIV/527/21 i XLIV/528/21). Pierwsza ustala wysokość opłaty reklamowej, a druga określa wzór deklaracji tej opłatę. Aby zamieścić reklamę trzeba złożyć deklarację opłaty reklamowej.
Deklarację na uchwalonym formularzu należy złożyć na każdy bieżący rok podatkowy.

Wszystkie reklamy muszą od ubiegłego roku spełniać wymogi uchwały krajobrazowej. Na osobę, która zamieści reklamę niezgodną z zasadami, zostanie nałożona kara finansowa, wyliczana za każdy dzień niezgodności. Wysokość kary wynosi 117,60 złotych za każdy dzień niezgodności od 1m² powierzchni reklamy.

Szczegółowych informacji udzielą urzędnicy telefonicznie poprzez nr.: 757 547 712 lub 757 547 715 oraz znaleźć je można w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty: