×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Infografika prezentująca ilość obiektów noclegowych mniejszych niż 9 łóżek z podziałem na województwa oraz ilość turystów zagranicznych z podziałem na państwa oraz turystów polskich korzystających z noclegów w Polsce

Urząd Statystyczny w Rzeszowie prowadzi prowadzi dwa ogólnopolskie badania wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Pierwsze dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś drugie — jest badaniem reprezentacyjnym wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Prosimy osoby prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych lub zarządców obiektów noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

  • za pośrednictwem serwisu sprawozdawczego,
  • w formie wiadomości e-mail na adresy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów

Dzięki udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w mieście, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są w dziedzinie TURYSTYKA serwisu GUS oraz w corocznie wydawanej publikacji "Turystyka w...".

Wszystkie przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie