×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Podsumowanie wyników konsultacji społecznych w sprawach nadania i zmiany nazw

Raport zbiorczy z konsultacji społecznych, przeprowadzonych na podstawie zarządzenia nr 0050.665.2021 z dnia 28 października 2021 r. Burmistrza Szklarskiej Poręby

Wyniki głosowania
(ilość oddanych głosów na podstawie ankiet)

Punkt 1.
Celem uhonorowania śp. Przemysława Wiatera nadanie imienia lokalnego działacza powinno dotyczyć
RAZEM oddano 66 głosów z wyborem opcji:
a) Rajdu Flanela im. Przemysława Wiatera — głosów 22
b) stypendium konkursowego im. Przemysława Wiatera dla zwycięzcy konkursu wiedzy o Szklarskiej Porębie i jej historii — głosów 11
c) tablicy pamięci osób zasłużonych w Ogrodzie Ducha Gór przy filii Muzeum Karkonoskiego przy ul. 11 Listopada — głosów 3
d) odcinka ul. Piastowskiej (od skrzyżowania z ul. Waryńskiego przy kościele NMP do “Chaty Izerskiej”) — głosów 9
e) odcinka ul. Piastowskiej (od wiaduktu do budynku oznaczonego nr 5) — głosów 1
f) dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Waryńskiego — głosów 1
g) platformy widokowej na „Zbójeckich Skałach” — głosów 3
h) skwerku w Szklarskiej Porębie Dolnej przy kościele NMP — głosów 3
i) Ogrodu Ducha Gór przy filii Muzeum Karkonoskiego przy ul. 11 Listopada — głosów 11
i) ławeczki pamięci w Ogrodzie Ducha Gór przy filii Muzeum Karkonoskiego przy ul. 11 Listopada — głosów 2
k) inna propozycja — brak

Punkt 2.
Czy jesteś za nadaniem nazwy ul. Macieja Abramowicza odcinkowi ulicy Okrzei, od skrzyżowania z ul. 1 Maja do mostu nad Złotym Potokiem
RAZEM oddano 65 głosów z wyborem opcji:
a) TAK — głosów 40
b) NIE — głosów 25

Punkt 3.
Czy jesteś za zmianą nazwy Skwer Radiowej Trójki na Skwer Twórców Radiowej Trójki?
RAZEM oddano 71 głosów z wyborem opcji:
a) TAK — głosów 41
b) NIE — głosów 30

Informujemy, że konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii mieszkańców Szklarskiej Poręby w sprawach jak w powyższej ankiecie. Zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały nr LXII/669/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 września 20158 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szklarska Poręba, mają one charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.

Ponadto informujemy, że opcja a) z największą ilością głosów (22) w pytaniu 1 dotyczącym uhonorowania śp. Przemysława Wiatera — nadanie Jego imienia Rajdowi Flanela została już dokonane 25 września 2021 r., podczas VI edycji tegoż rajdu.
Także nadanie imienia Przemysława Wiatera Ogrodowi Ducha Gór przy ul. 11 Listopada — opcja i), mimo iż zebrało 11 głosów (ex aequo z przyznaniem stypendium im. Przemysława Wiatera dla zwycięzcy konkursu wiedzy o Szklarskiej Porębie), nie może zostać zrealizowane, bowiem park ten nosi już im. Braci Hauptmannów, a jego nazwa także odnosi się do postaci osadzonej w lokalnej kulturze — Ducha Gór.
Zatem za możliwą do zrealizowania, z najwyższą spośród pozostałych liczą głosów (11), należy uznać opcję b) — stypendium im. Przemysława Wiatera dla zwycięzcy konkursu wiedzy o Szklarskiej Porębie.

Raport do pobrania (PDF, ~42kB)