×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Informacja Starosty Karkonoskiego z 4 stycznia 2021 r.

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, o których mowa w art. 29 pkt 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).
W tym celu, zawieszono udzielanie porad osobiście (do odwołania) oraz zorganizowano udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest wyłącznie telefonicznie, pod niżej wskazanymi nr telefonów w określone dni i zgodnie z poniższymi harmonogramami, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 75 64 73 111 albo na stronie https://np.ms.gov.pl

Wykaz radców prawnych i adwokatów udzielających porad w poszczególnych gminach w styczniu 2021 r.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie karkonoskim w 2021 r.