×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu (O/Szklarska Poręba) informuje, że decyzją WR.RZT.070.102.2019.PK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Szklarskiej Porębie w okresie od 16 listopada 2020 r. do 15 listopada 2021 r. będą obowiązywać wg następujących cen:


Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 • grupy I — gospodarstw domowych — 9,95 zł / m3 (netto) = 10,75 zł / m3 (brutto)
 • grupy II — przedsiębiorców — 11,12 zł / m3 (netto) = 12,01 zł / m3 (brutto)
 • grupy III — pozostałych odbiorców — 11,21 zł / m3 (netto) = 12,11 zł / m3 (brutto)
 • opłata abonamentowa — 6,00 zł / odb. / m-c = 6,48 zł / odb. / m-c (brutto)

 

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla:

 • grupy I — gospodarstw domowych — 15,52 zł / m3 (netto) = 16,76 zł / m3 (brutto)
 • grupy II — przedsiębiorców — 15,52 zł / m3 (netto) = 16,76 zł / m3 (brutto)
 • grupy III — pozostałych odbiorców — 15,52 zł / m3 (netto) = 16,76 zł / m3 (brutto)

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr IX/116/19 z 30 maja 2019 r., od 1 czerwca 2019 r. do 5 czerwca 2021 r. obowiązują dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla grupy I — gospodarstw domowych wynosi: 4,63 zł / m3 (netto) = 5,00 zł / m3 (brutto), nie więcej niż do 3 m3 wody na mieszkańca na m-c.

Dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla grupy I — gospodarstw domowych wynosi: 8,33 zł / m3 (netto) = 9,00 zł / m3 (brutto) do 3 m3 ścieków na mieszkańca na m-c.


W związku z powyższym od 16 listopada 2020 r. ceny po dopłatach wynoszą:

 • cena za dostawę wody dla grupy I — gospodarstw domowych: 5,32 zł / m3 (netto) = 5,75 zł / m3 (brutto), nie więcej niż do 3 m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc; powyżej limitu: 9,95 zł / m3 (netto) = 10,75 zł / m3 (brutto)
 • grupa II — przedsiębiorcy — 11,12 zł / m3 (netto) = 12,01 zł / m3 (brutto)
 • grupy III — pozostali odbiorcy — 11,21 zł / m3 (netto) = 12,11 zł / m3 (brutto)


Cena za odprowadzanie ścieków dla:

 • grupy I — gospodarstw domowych — 7,19 zł / m3 (netto) = 7,77 zł / m3 (brutto), nie więcej niż do 3 m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc; powyżej limitu obowiązuje cena: 15,52 zł / m3 (netto) = 16,76 zł / m3 (brutto)
 • grupy II — przedsiębiorcy — 15,52 zł / m3 (netto) = 16,76 zł / m3 (brutto)
 • grupy III — pozostałych odbiorców — 15,52 zł / m3 (netto) = 16,76 zł / m3 (brutto)


Prezes Zarządu KSWiK, Dariusz Daraż