×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Powszechny SPIS ROLNIKÓW jesienią przeprowadzony będzie przez Internet i telefon

Od 1 września do 30 listopada br. trwać będzie samoSPIS ROLNIKÓW. Główny Urząd Statystyczny zachęca do dobrowolnego przekazania informacji statystycznych o swym gospodarstwie rolnym.

Spis internetowy przeprowadzony będzie za pośrednictwem interaktywnej aplikacji pod adresem spisrolny.gov.pl
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.
Jeśli ktoś nie posiada dostępu do Internetu, może skorzystać z telefonu, dzwoniąc pod numer: 222 799 999. Po połączeniu się z numerem wystarczy wybrać z klawiatury "1", aby połączyć się rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia spisu przez telefon.

GUS zapewnia, że wszelkie przekazywane dane są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie o spisie rolnym.

Źródło: GUS/Spis rolny 2020