×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wystarczy troje i można dostać nawet 5 tysięcy. Warunkiem jest świetny pomysł i złożenie wniosku

Ruszył nabór wniosków programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z woj. dolnośląskiego

Jeśli mieszkacie i działacie na terenie woj. dolnośląskiego i macie pomysł na ciekawe działania lokalne, a potraficie zrobić ciekawe wydarzenie lub szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań, to skorzystajcie ze wsparcia.

Jeśli tworzycie grupę nieformalną z co najmniej trzema pełnoletnimi osobami, wszyscy mieszkacie w woj. dolnośląskim, i chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w tym województwie; bądź tworzycie grupę samopomocową ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy; albo też działacie w młodej organizacji pozarządowej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację i ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)...

TO OPISZCIE SWÓJ POMYSŁ i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Termin naboru upływa 15 czerwca 2020 roku.

UWAGA! Stan epidemii koronawirusa, wymusza aby wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw były zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi rządowymi.

Wniosek składamy wyłącznie poprzez generator dostępny na stronach: www.maleinicjatywy.pl oraz www.generator.maleinicjatywy.pl

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 36 młodych organizacji pozarządowych i 24 grupy nieformalne/samopomocowe z woj. dolnośląskiego. Kwota alokacji wynosi 300 000 zł.

W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180, w tym 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.
Publikacja listy rankingowej nastąpi 8 lipca 2020 roku. Zwycięskie projekty będą realizowane od 16 lipca do 30 września 2020 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw skierowany do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie woj. dolnośląskiego dla i przez jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.