×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Radni przyjęli uchwali wprowadzające ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty podczas epidemii

Podczas Sesji Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby 30 kwietnia br. radni podjęli trzy bardzo ważne uchwały dotyczące ulg podatkowych dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych i ekonomicznych skutków związanych z epidemią.
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Szklarskiej Porębie zwolniono za kwiecień br.:
1. z podatku od nieruchomości
2. z opłaty z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę
3. z 4/5 stawki opłaty za odpady komunalne

Zwolnienia obejmują przedsiębiorców, którzy
• nie zalegają z żadnymi opłatami wobec miasta
• wykonują działalność w Szklarskiej Porębie
• wykażą spadek obrotów w stosunku do kwietnia 2019 r. o 75%

Aby skorzystać z ulg należy złożyć wniosek.

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia opisanych warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości, przedłuża się termin jego płatności:
• dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą płatność raty podatku przypadającą na 15 maja 2020 r. na 30 września 2020 r.
• dla osób prawnych  płatność przypadającą na 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca na 30 września 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Uchwały wprowadzające ulgi i zwolnienia: