×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Ogłoszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby w sprawie wznowienia działalności żłobka, przedszkola samorządowego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1

W związku z rządowymi decyzjami o możliwości otwarcia żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informuję, że podjęliśmy przygotowania do wznowienie pracy wskazanych placówek. Przygotowania te podyktowane są przede wszystkim naszą troską o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków oraz ich rodziców, ale też pracowników placówek wychowawczych. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej nakładają szereg szczegółowych wymogów.
Mam głęboką nadzieję, że uda nam się wznowić działalność opiekuńczą od 25 maja br. — komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony do 20 maja br.
Jednocześnie informuję, że w przypadku placówki niepublicznej, decyzję o jej uruchomieniu podejmą ich właściciele i kierownictwo.

Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli