×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Unijne dofinansowanie na walkę z boreliozą i cukrzycą

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Unijne dofinansowanie na walkę z boreliozą i cukrzycą - programy profilaktyczne na Dolnym Śląsku” odbędą się w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze.

Organizator zaprasza przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, podmiotów leczniczych.

 Spotkanie jest bezpłatne a dotyczyć będzie profilaktyki chorób odkleszczowych i cukrzycy (Działanie 8.7 A.  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne).

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2020 r. (piątek) w Jeleniej Górze w godzinach 10-13 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy placu Ratuszowym 32/32a.

Program spotkania:
• przedmiot naborów, zasady, grupa docelowa, ocena i kryteria wyboru projektów w ramach konkursów 8.7 A.  Wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne - profilaktyka chorób odkleszczowych (konkurs ogłoszony 21.01.2020) oraz zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 (ogłoszenie konkursu: 25.02.2020);
• źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu w Jeleniej Górze jest przesłanie do 26.02.2020 r. zgłoszenia na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych.

Informacji udziela:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.