×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój kwalifikacji zawodowych dla osób fizycznych

Spotkanie 6 listopada 2019 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10-13 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy pl. Ratuszowym 32/32a, poświęcone będzie:
• źródłom informacji o Funduszach Europejskich oraz ofercie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
• możliwościom uzyskania wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej – dotacjom i instrumentom zwrotne;
• dotacjom na podwyższanie kwalifikacji zawodowych celem pozyskania zatrudnienia lub polepszenia warunków pracy;
• aktywizacji zawodowej poprzez staże, praktyki i subsydiowane zatrudnienie.

Na spotkanie organizatorzy zapraszają:
• osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane i niezarejestrowane w urzędzie pracy);
• osoby fizyczne pracujące.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 5 listopada 2019 r. zgłoszenia na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 757 649 466; 757 524 942.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze