×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Główny Urząd Statystyczny zbada naszą opinię o stanie zdrowia

Od 16 września do 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny prowadzić będzie badanie reprezentacyjne, dotyczące oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowań.

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia ma powiązać stan zdrowia mieszkańców Polski z naszą sytuacją zawodową, miejscem zamieszkania oraz naszym wiekiem i innymi wskaźnikami demograficznymi.

Zebrane informacje zostaną wykorzystywane na potrzeby statystyki zdrowotnej oraz stworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i europejskim.

Badanie prowadzone jest w cyklu 5-letnim, a objętych nim jest około 24 tysiące gospodarstw domowych. Dostarcza kompleksowej wiedzy o sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski na podstawie subiektywnych ocen respondentów, które potem przedstawiane są na tle innych krajów Unii Europejskiej.

GUS w badaniu pyta o:

  • skład osobowy gospodarstwa domowego
  • stan zdrowia, problemy zdrowotne, chorobowość
  • wypadki i urazy, zdrowie psychiczne
  • korzystanie z opieki zdrowotnej
  • korzystanie z profilaktyki zdrowotnej
  • aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe, styl życia

Badanie polega na zebraniu informacji przez ankietera statystycznego w czasie rozmowy z respondentem. Na terenie Szklarskiej Poręby ankieterzy posiadać będą legitymację wydaną przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr infolinii statystycznej: 222 799 999 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu: 713 716 333, 713 716 389.

Źródło: GUS