×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

10 Października 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie obchodziła bardzo uroczyście  jubileusz 70- lecia szkoły . Wśród zaproszonych gości byli: Panie Posłanki na Sejm - Marzena Machałek i Małgorzata Sekuła - Szmajdzińska, Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego - Pan Julian Lachowicz, Burmistrz - Pan Mirosław Graf, Zastępca Burmistrza - Pan Stanisław Kozina, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Krzysztof Jahn, Radni Miasta, Sekretarz Urzędu Miasta - Pan Feliks Rosik, Proboszczowie - ks. dziekan Bogusław Sawaryn, ks. Zygmunt Mikołajczyk, Rektor Uniwersytetu III Wieku i Prezes ZNP - Pani Irena Kubera, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz różnych instytucji w mieście, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, absolwenci, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.

Szkoła z okazji jubileuszu otrzymała od Rady Miasta tytuł: ”Zasłużony dla miasta Szklarska Poręba” Przewodniczący Rady Miasta pan Krzysztof Jahn wręczył Pani dyrektor Justynie Kozik w czasie uroczystego apelu  uchwałę w sprawie nadania  tytułu szkole. Burmistrz miasta wręczył podziękowania nauczycielom i absolwentom  , którzy szczególnie wyróżniali się i wyróżniają w pracy na rzecz szkoły i miasta. Podziękowania z rąk Burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta otrzymali :Pani Irena Myśliwiec, Pani Sabina Tabaka, Pani Anna Szydłowska , Pani Teresa Wolwowicz, Pani Dorota Kuchmistrz, Pani Anna Hochół, Pani Maria Stomal Pan Zbigniew Misiuk , Pan Maciej Dymarski. Dyrektor SP 1 pani Justyna Kozik wyróżniła honorowym tytułem : "Przyjaciela Szkoły" Panią Anitę Kaczmarską dyrektora MOKSiAL-u , Panią  Halinę Szyl kierownika biblioteki miejskiej , Panią Elżbietę Pawłowską dyrektora MOPS , Panią Joannę Badacz dyrektora d.s. sportu w ZSOiMS  w Szklarskiej Porębie , Panią Alinę Sudoł - Kornalewicz z Nadleśnictwa Szklarska Poręba .Od lat szkoła bardzo owocnie  współpracuje z tymi instytucjami. W części artystycznej  apelu goście zobaczyli Krakowiaka w wykonaniu uczniów klas pierwszych, Zumbę którą zatańczyły uczennice klasy szóstej i absolwentki szkoły , Szkolnego rock and rolla zatańczyli i zaśpiewali uczniowie klasy III . Piosenkę o Szklarskiej Porębie zaśpiewały przedszkolaki i uczniowie pierwszej klasy. Program artystyczny przedstawili uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Anny Szydłowskiej .

Po oficjalnych uroczystościach w szkole rozpoczął się  Jubileuszowy Festyn Rodzinny, w ramach którego zostały zorganizowane bardzo atrakcyjne warsztaty przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Klub Sportowy "Szrenica", Klub Pływacki "Delfinek", Fundację  "Ars Sudetica", Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu  i Aktywności Lokalnej , Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne, Straż Pożarną, GOPR, Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido, Castoramę

Na pamiątkę jubileuszu przed szkołą został posadzony Dąb Pamięci "Tadeusz Kościuszko"  Wszyscy goście  mogli podziwiać piękne prace plastyczne "Moja Szkoła", przeczytać wiersze " O Mojej  Szkole", obejrzeć galerię zdjęć, na których wiele osób rozpoznało siebie jako uczniów. Całym obchodom przyświecało hasło: "Są miejsca, czasy i ludzie, o których się nie zapomina..."W organizację jubileuszu włączyło się bardzo wiele osób . Szczególe podziękowania kierujemy do pana Henryka  Łubkowskiego i Leśnej huty  za wykonanie   pamiątkowych  wazonów . Pani Jolancie i Grzegorzowi Sokolińskim oraz panu Danielowi Koszeli z Księgarni Libra dziękujemy za wykonanie  okolicznościowego folderu naszej szkoły. Dziękujemy  Pani Beacie Kudelskiej za uszycie fartuszków , dzięki którym przypomnieliśmy sobie lata 70 naszej szkoły. Dziękujemy pani Ludmile Riabkowej za namalowanie obrazu naszej szkoły jako dekoracji. Dziękujemy Beacie Czekaj i Restauracji Kaprys za przygotowanie Tortu Jubileuszowego. Dziękujemy Pani Marcie Kurek-Szewczak i hotelowi Pod Szrenicą za przygotowanie poczęstunku dla naszych gości.

Uważamy Jubileusz za w pełni udany. Były wspomnienia , radość ,  nawet łzy wzruszenia  Pięknie dziękujemy wszystkim za serce na dłoni, organizatorom warsztatów za uświetnienie naszej uroczystości.

Justyna Kozik dyrektor SP1