×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Miasto otrzymało z rządowej puli lek zapobiegający negatywnym skutkom uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu, np. w przypadku awarii elektrowni atomowej. Osobom znajdującym się na obszarze wystawionym na zagrożenie konieczne jest podanie wysokiego stężenia stabilnego jodu, w postaci jodku potasu.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu opublikował zbiorcze zestawienie punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na obszarze województwa dolnośląskiego na 14 października 2022 r.
Wykaz obejmuje wszystkie gminy województwa. Aktualizowany jest na bieżąco przez osoby odpowiedzialne w gminie/mieście. Każdego tygodnia w czwartki gminy przekazują ewentualne aktualizacje do starostw powiatowych. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w każdy piątek do godziny 15 obwieszcza zaktualizowany wykaz na stronie internetowej.

W Szklarskiej Porębie tabletki wydawane będą w punktach:

  1. Szkoła podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki przy ulicy 1 Maja 32
  2. Urząd miejski przy ulicy Granitowej 2
  3. Klub Integracji Społecznej przy ulicy Kolejowej 22
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ulicy Obrońców Pokoju 17
  5. Miejski Ośrodek Sportu i Aktywności Lokalnej przy ulicy Słowackiego 13
  6. Ośrodek Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK przy ulicy Górnej 21