Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny wyraził zgodę na warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Szklarskiej Porębie do 31 października 2023 roku. We wodzie pochodzącej ze strefy zaopatrzenia Leśny Domek stwierdzono podwyższony wartości stężeń glinu. Ustalono jako wartość parametryczną glinu 1700 µg/l na czas warunkowej przydatności wody do spożycia z zastrzeżeniem, że czas utrzymywania się wartości stężeń od 900 do 1700 µg/l nie powinien przekraczać 45 dni w roku. W pozostałym czasie stężenie glinu we wodzie optymalnie nie powinno przekraczać 900 µg/l. Stężenia te, zgodnie z opinią PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, nie zwiększą istotnie ryzyka szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi przez okres obowiązywania zgody na warunkową przydatność wody.
PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego dbając o bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów rekomenduje następujące zalecenia:
- woda może być wykorzystywana przez dotychczasowych konsumentów do bezpośredniego spożycia, do picia i przygotowywania posiłków oraz do wszelkich innych celów domowych przez ściśle określony czas — nie dłuższy niż konieczny do przeprowadzenia skutecznych
działań naprawczych.
- specjalnej ochrony wymagają wcześniaki i niemowlęta sztucznie karmione, zwłaszcza otrzymujące mieszanki na bazie soi, zawierające znaczne ilości glinu; należy unikać ich sporządzania z wykorzystaniem wody wodociągowej, w której zawartość glinu może być podwyższona i stosować do tego celu wodę butelkowaną o zgodnej z wymaganiami zawartości glinu; nie dotyczy to pozostałych niemowląt.

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jeleniej Górze