×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, o których mowa w art. 29 pkt 7 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

Zawieszono udzielanie porad prawnych osobiście (do odwołania) oraz zorganizowano udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest wyłącznie telefonicznie, pod niżej wskazanymi numerami telefonów w określone dni, zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej po nr.: 756 473 111 albo na stronie https://np.ms.gov.pl

Wykaz radców prawnych i adwokatów udzielających porad w poszczególnych gminach od 1 kwietnia 2021 r.

Źródło: karkonoskie starostwo powiatowe