×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

W Szklarskiej Porębie powietrze wolne od PM10

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Przedłużenie terminu naboru na rachmistrzów

Przypominamy właścicielom, użytkownikom i dzierżawcom budynków o obowiązku odśnieżania dachów, z których nie spada samoistnie śnieg, o obowiązku usuwania jego nadmiernej ilości. Nieodśnieżenie grozi załamaniem się konstrukcji dachu i katastrofą budowlaną. Nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi karą administracyjną nałożoną przez nadzór budowlany.

Uzupełniające wybory do rady miejskiej przełożone na 11 kwietnia 2021 r.

Za dwa miesiące, 1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP)