Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie nieczynna od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie prezesa zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji ograniczające odbiór ścieków

Komunikat Burmistrza Szklarskiej Poręby w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego

W Szklarskiej Porębie powietrze wolne od PM10

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Przedłużenie terminu naboru na rachmistrzów