Miejski Ośrodek Kultury finalizuje strategię

W marcu 2019 rozpoczęliśmy prace nad Strategią rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2030 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Ten ważny dokument zdiagnozował zasoby kulturowe miasta, zdefiniował najważniejsze problemy oraz szanse. Ma być pomocny ludziom kultury, wskazać kierunki działania wykorzystując kulturalny potencjał Szklarskiej Poręby. Wierzę, że stanie się także przyczynkiem do wartościowej dyskusji o tożsamości lokalnej społeczności.

Przez ponad pół roku odbyło się wiele spotkań i warsztatów. Zebrano kilkaset ankiet wypełnionych przez mieszkańców, turystów, dzieci i młodzież. Przedstawiamy wyniki tej pracy w roboczej wersji dokumentu. Zapoznajcie się ze nim. Ciekawi jesteśmy Waszych opinii. Do 5 kwietnia br. jest czas na przesłanie (adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sugestii oraz uwag.

Strategia rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2030

Anita Kaczmarska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej