×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu Oddział w Szklarskiej Porębie informuje, że 8 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE opublikowało Biuletynie Informacji Publicznej decyzję nr WR.RZT.070.102.2019.PK, zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dotyczącą Gminy Szklarska Poręba, wnioskowaną przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W wyniku tego na terenie Miasta Szklarska Poręba od 16 listopada 2019 r. do 15 listopada 2020 r. obowiązują ceny taryfowe za wodę i ścieki wg poniższego cennika.

Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 • grupa I gospodarstwa domowe — 10,68 zł/m3 netto = 11,53 zł/m3 brutto
 • grupa II przedsiębiorcy — 11,86 zł/m3 netto = 12,81 zł/m3 brutto
 • grupa III pozostali odbiorcy — 11,95 zł/m3 netto = 12,91 zł/m3 brutto
 • opłata abonamentowa — 6,00 zł/odb./m-c = 6,48 zł/odb./m-c brutto

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla:

 • grupa I gospodarstwa domowe — 16,00 zł/m3 netto = 17,28 zł/m3 brutto
 • grupa II przedsiębiorcy — 16,00 zł/m3 netto = 17,28 zł/m3 brutto
 • grupa III pozostali odbiorcy — 16,00 zł/m3 netto = 17,28 zł/m3 brutto

Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr IX/116/19 z 30 maja 2019 r., od 1 czerwca 2019 r. do 5 czerwca 2021 r. obowiązują dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla grupy I, gospodarstw domowych — 4,63 zł/m3 netto = 5,00 zł/m3 brutto, nie więcej niż do 3 m3 wody na 1 mieszkańca na 1miesiąc.

Dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla grupy I, gospodarstw domowych — 8,33 zł/m3 netto = 9,00 zł/m3 brutto nie więcej niż do 3 m3 ścieków na 1 mieszkańca na 1 miesiąc.

Ceny wody po dopłatach od 16 listopada 2019 r. wynoszą:

 • grupa I gospodarstwa domowe — 6,05 zł/m3 netto = 6,53 zł/m3 brutto nie więcej niż do 3m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc,
  powyżej limitu — 10,68 zł/m3 netto = 11,53 zł/m3 brutto
 • grupa II przedsiębiorcy — 11,86 zł/m3 netto = 12,81 zł/m3 brutto
 • grupa III pozostali odbiorcy — 11,95 zł/m3 netto = 12,91 zł/m3 brutto

Cena za odprowadzanie ścieków od 16 listopada wynoszą:

 • grupa I gospodarstwa domowe — 7,67 zł/m3 netto = 8,28 zł/m3 brutto nie więcej niż do 3m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc,
  powyżej limitu — 16,00 zł/m3 netto = 17,28 zł/m3 brutto
 • grupa II przedsiębiorcy — 16,00 zł/m3 netto = 17,28 zł/m3 brutto
 • grupa III pozostali odbiorcy — 16,00 zł/m3 netto = 17,28 zł/m3 brutto