×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Spotkania z mieszkańcami poświęcone sprawom wspólnoty samorządowej

Burmistrz i Radni Rady Miejskiej zapraszają mieszkańców na spotkania dla przedyskutowania problematyki utrzymania czystości i porządku w gminie. W szczególności projektu nowego cennika opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas spotkań zaprezentowany będzie także raport o stanie Miasta w roku 2018 oraz omówione zostaną bieżące sprawy wspólnoty samorządowej.

Spotkania odbędą się:

17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1800 w świetlicy Klubu Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 22
18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 1800 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 1 Maja 32 (sala na parterze)
19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 1800 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej przy ul. Słowackiego 13.