×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną możliwości pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową osób: staże zawodowe, szkolenia zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, coaching, szkolenia kompetencji społecznych.
Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w godzinach 10-13 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, w Jeleniej Górze przy Pl. Ratuszowym 32/32a.
Program spotkania:
1. źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
2. wsparcie ze środków Unii Europejskiej na aktywizację zawodową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w tym m.in.:
    • przedstawienie zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Postaw na rozwój – osiągnij sukces” realizowanego w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
    • przedstawienie zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni na Dolnym Śląsku” realizowanego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne pozostające bez zatrudnienia oraz  przedsiębiorców zainteresowanych zorganizowaniem staży.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 10 czerwca 2019 r. zgłoszenia na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób uczestniczącej/ch w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 757 649 466, 757 524 942.  
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą na Placu Ratuszowym 32/32; kontakt: tel. 757 649 466, 757 524 942, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..