×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Będzie ci łatwiej jeśli dla swej organizacji pozyskasz na to pieniądze

Aby je zdobyć wystarczy wziąć udział w konkursie, który ogłosił Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE przy Lokalnej Grupie Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓRA. Od maja trwa nabór wniosków z gmin objętych Partnerstwem: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba.

Program Działaj Lokalnie wspiera inicjatywy współpracy na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest pomyślany jako szansa na wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych podejmujących wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Pula środków przeznaczona na granty w konkursie DZIAŁAJ LOKALNIE 2019 wynosi 16 000 zł (pula środków może ulec zmianie). Wnioski można składać tylko poprzez formularz internetowy od 17 maja do 17 czerwca 2019 r. pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE przy Lokalnej Grupie Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓRA z siedzibą w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 25, przygotował spotkania informacyjne nt. konkursu:

  • I część — 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 1630
  • II część — 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 1630
  • I część — 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10
  • II część— 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10

Możliwe są także konsultacje indywidualne od 10 do 14 czerwca 2019 r. — po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie lub przez e-pocztę). Osobą do kontaktu jest Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL z Lokalnej Grupy Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR; tel. 756 442 165, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje: