×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Skwer powstania Szklarskiej Poręby zamiast siłowni plenerowej?

W niedawnym plebiscycie na pożyteczne projekty dla miasta w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy Szklarskiej Poręby wybrali 5 propozycji. Poza inwestycją ogólnomiejską (przypomnijmy, że wygrała górka saneczkowa), wybieraliśmy lokalne, zgłaszane przez mieszkańców poszczególnych osiedli.
W rejonie Szklarska Poręba-Wschód obejmującym część Dolną i Średnią, najwięcej głosów uzyskał koncept zgłoszony przez Katarzynę Kotlarz. Urządzenie siłowni plenerowej przy ul. Waryńskiego poparło 51 mieszkańców.
Drugi wynik w głosowaniu uzyskała rewitalizacja skweru upamiętniającego powstanie początku Szklarskiej Poręby (34 głosy), zgłoszona przez Elżbietę Bielecką.

W czasie kiedy decydowaliśmy na co wydać 200 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego, rozstrzygnęła się kwestia projektu przygotowanego przez urząd miejski: budowa stref rekreacji plenerowej, czyli w skrócie mówiąc 4 tzw. siłownie plenerowe, dofinansowane przez Ministerstwo Sportu. Zbieg okoliczności, a może taka sama intuicja, podyktowała zaplanowanie siłowni obywatelskiej i miejskiej przy tej samej ulicy, vis-a-vis. We wniosku Katarzyny Kotlarz siłownia plenerowa została zaplanowana na działce nr 235 przy Waryńskiego, przylegająca do placu zabaw oraz boiska sportowego. Miasto pod bardzo podobny, ale nieco bogatszy projekt przeznaczyło działkę nr 303/5. Znajduje się po drugiej stronie tejże ulicy.

Lokalizacja siłowni plenerowej zgłoszonej przez K. Kotlarz

Projekt obywatelski opiewał szacunkowo na maksymalną kwotę dla projektów sublokalnych, 40.000 zł. Miałby sfinansować przygotowanie terenu (150 m2) oraz instalację przyrządów: wyciskanie siedząc + podciąg + słup nośny, prasa nożna + wiosło + pylon, 2w1 wahadło + stepper, drabinka + podciąg nóg + słup nośny, narciarz, biegacz.
Projekt miejski wart 63.206,63 zł dla jednej siłowni (łącznie cały projekt zakładający powstanie 4 takich obiektów, kosztować ma ok. 300 tys.), przewiduje zagospodarowanie 300 m2 i instalację zestawów ćwiczeniowych: rower, narciarz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, biegacz, orbitrek, ponadto ławki, kosze na śmieci itp. meble.

Projekty są zatem do siebie bardzo zbliżone, aczkolwiek miejski z większym rozmachem, jest już w zaawansowanej fazie przygotowania: gotowa jest dokumentacja, budżet itp. W przypadku projektu obywatelskiego — wszystko należy dopiero przygotować.

Projekt zagospodarowania terenu pod strefę rekreacji realizowany przez UM

Dlatego odpowiedzialni za realizację budżetu obywatelskiego w Szklarskiej Porębie urzędnicy zaproponowali, aby zrezygnować ze zwycięskiego projektu urządzenia siłowni miejskiej i wykonać ją wg projektu miejskiego. Zaś w ramach budżetu obywatelskiego dla Szklarskiej Poręby-Wschodu zrealizować drugi w kolejności sumy oddanych głosów projekt, czyli rewitalizację skweru upamiętniającego powstanie początku Szklarskiej Poręby. Położony pomiędzy ulicami Piastowską a Waryńskiego skwer, poza oczyszczeniem i uporządkowaniem wyposażony miałby zostać w 6 ławek parkowych, fontannę—kaskadę oraz rośliny ozdobne w donicach.
Tym samym ten rejon miasta zyskałby dwa, zamiast jednego, miejsca rekreacji z korzyścią dla mieszkańców i gości. Aby jednak tak się stało potrzebna jest zgoda mieszkańców rejonu. Wszak to Wy wybraliście siłownię, więc w myśl idei budżetu obywatelskiego, macie pierwszeństwo głosu w tej sprawie.
Dlatego też na

8 maja o godz. 17 zostało zaplanowane spotkanie
w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 22,

aby obywatele miasta z Dolnej i Średniej Szklarskiej Poręby mogli się w tej kwestii wypowiedzieć.