×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

o ponownym (2) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulic 1 Maja, Okrzei, Kasprowicza oraz Tetmajera w Szklarskiej Porębie.

Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostępny będzie od 15 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, w godzinach 8-15.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu planu, wyróżnione w tekście projektu planu kolorem czerwonym, a na rysunku projektu planu poprzez zastosowanie oznaczeń graficznych opisanych w legendzie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 13 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2.

W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 w Szklarskiej Porębie oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi na piśmie należy kierować do Burmistrza Szklarskiej Poręby na adres pocztowy Urzędu Miejskiego przy ul. Granitowej 2 (58-580 Szklarska Poręba) lub na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2019 r.

Pełny tekst obwieszczenia (PDF, ~530KB)