×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Prezentujemy opisy zgłoszonych projektów, przygotowane przez wnioskodawców

Poniżej prezentujemy skrócone opisy zawarte we wnioskach projektowych.
Informacje o projektach wraz z uproszczonymi kosztorysami, uzasadnieniem i innymi istotnymi informacjami zawierają dokumenty: projekty (pdf) | projekty (epub).

Porządek poniższej listy zgodny z wylosowanymi pozycjami na listach do głosowania oraz kolejnością zasięgu: ogólnomiejski, –wschód, –zachód, –centrum, –Marysin.

1.

Aktywizacja i integracja seniorów w Szklarskiej Porębie poprzez organizację wycieczek i spotkań kulturalnych
zgł. Jadwiga Kamińska
Ogólnomiejski
Organizacja i przeprowadzenie 4 autokarowych wycieczek krajoznawczych:
1. do Drezna, ze zwiedzaniem Galerii Mistrzów Starych, poznaniem historii regionu i miasta
2. na Górne Łużyce dla poznania dziejów łużyckich po stronie polskiej i niemieckiej, architektury i kultury narodów
3. do Czeskiego Raju ze zwiedzaniem jaskiń, poznaniem przyrody, kultury narodu czeskiego
4. do TEATRU NASZEGO w Michałowicach
Koszt — 30550 zł

2.

Miejska górka saneczkowa
zgł. Piotr Kozioł
Ogólnomiejski
Przeprowadzenie robót ziemnych w pasie o szerokości 20 m i długości 60 m, polegających na:
• wyprofilowaniu zbocza, ścięciu istniejącego wypiętrzenia oraz wykonaniu przeciwstoku.
• wykarczowaniu samosiejek
• nasadzeniu krzewów ozdobnych (przy linii garażów) na długości ok. 20 m
• ustawieniu 6 ławek i koszów na śmieci wzdłuż stoku, od strony planowanego chodnika przy ul. Stromej
• zasiania trawnika dostosowanego do intensywnego użytkowania
Koszt — 30200 zł

3.

Festiwal muzyki folkowej CELTYCKA NOC POD SZRENICĄ
zgł.Robert Pawłowski
Ogólnomiejski
Edycje festiwalu z lat ubiegłych pokazały bardzo duże zainteresowanie mieszkańców miasta i turystów. Tegoroczna formuła zostanie rozszerzona o trzydniowy festyn waloński, wzbogacony o występy grup rekonstrukcyjnych, stoiska z wyrobami rzemiosł dawnych oraz biesiady. Podczas festiwalu odbędą się górskie igrzyska przygraniczne, questing, zabawy i zawody plebejskie z nagrodami. Nową formułą wcześniej nigdzie nie spotykaną, jest zaproszenie do udziału muzyków ulicznych. Najważniejszym motywem przewodnim festiwalu pt. Precz z plastikiem, będą warsztaty ekologiczne z nauki życia i codziennego funkcjonowania bez przedmiotów niszczących planetę, jakimi są wyroby z plastiku. Planowane są darmowe warsztaty dla dzieci młodzieży i dorosłych oraz cykl prelekcji dotyczących możliwości funkcjonowania bliżej natury.
Koszt — 40000 zł

4.

Park dla psów SK
zgł. Leopold Galicki
Ogólnomiejski
Najbliższy park dla psów znajduje się w Jeleniej Górze, niedaleko Galerii Sudeckiej. Jest to przykład dużego parku dla psów. Wrocław ma co najmniej 4 parków dla psów, o różnych rozmiarach. Wyposażone są one m. in. w ławki i urządzenia do trenowania i zabawy psów.
Idealnym położeniem parku jest takie, o ta wskazana działka ma takie położenie, skąd jest stosunkowo krótkie i łatwe dojście do miejsca, gdzie można kupić kawę i inne napoje. Gdyby była taka możliwość, byłoby dobrze w zagospodarowaniu gruntu, wziąć pod uwagę konsumowanie napojów przy stoliku. Widziałem wiele parków dla psów i nigdzie takiego udogodnienia nie spotkałem, ale można by być tu nowicjuszem, co nie musi dużo kosztować.
Koszt — 35000 zł

5.

Jubileusz X-cio Lecia UTW „Jeszcze Młodzi” 2019. „Na czym polega edukacja senioralna mieszkańca Szklarskiej Poręby. Co możesz zyskać? Co możesz przeżyć?”
zgł. Irena Kubera
Ogólnomiejski
Jubileusz X-lecia ma polegać na uroczystym spotkaniu wszystkich słuchaczy UTW „JM” i zaproszonych osób. Termin 22 października 2019 r. w OW KRÓLOWA KARKONOSZY w Szklarskiej Porębie, wybrano ze względu na możliwość pomieszczenia większej ilości osób, ok. 300. Znajduje się tam obszerna aula, gdzie można umieścić podesty z przeznaczeniem na wystąpienia VIP, wręczanie upominków, wyróżnień, a także występy artystyczne uświetniające uroczystość. Wydarzenie przebiegać ma zgodnie z ustalonym programem. Podczas całego wydarzenia zaproszonymi gośćmi opiekować się będą wcześniej wytypowani i przygotowani wolontariusze UTW „JM”. Na obszarze przewidzianym na wydarzenie znajdować się będą poszczególne sekcje na potrzeby sprawnej realizacji tej uroczystości:
1. rejestracja uczestników i odbiór pakietów z gadżetami promującymi ww. wydarzenie,
2. bufet kawowy,
3. scena i widownia w formie podestu i krzesełek ustawionych w wersji kinowej,
4. wystawa ze zdjęć dokumentująca działalność z X-lecia UTW ”JM”,
5. prezentacja sponsorów i instytucji, stowarzyszeń wspierających wieloletnie działania, wystawionych rollup-ów i banerów w formie ścianki promocyjnej, co wpłynie pozytywnie na przekaz medialny i uwidoczni współpracę,
6. wspólna uroczysta kolacja zwieńczająca uroczystość oraz wieczorek taneczny przy zespole muzycznym.
W zaplanowanej przerwie tzw. Otwarte Drzwi — zwiedzanie siedziby UTW „JM”, MOKSiAL–u, a w nim pokaz zajęć np. TAI CHI, ZUMBA, artystyczne.
Koszt — 40000 zł

6.

W ogrodzie Ducha Gór — popołudnia poetycko-muzyczne
zgł. Izabela Broś
Ogólnomiejski
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów oraz Ogród Ducha Gór przy ul. 11 Listopada 23
Cykl spotkań muzyczno-poetyckich popularyzujących twórczość niemieckich i polskich artystów działających w Szklarskiej Porębie w ramach przedwojennej i powojennej kolonii artystycznej. Inspiracją są wydarzenia i ważne postacie z życia kulturalnego i artystycznego miasta i regionu: Wlastimil Hofmann, Carl Hauptmann, Gerhart Hauptmann, Anna Teichmüller, tydzień Świętego Jana obchodzony w Szklarskiej Porębie, polskie i niemieckie zwyczaje świąteczne i świętojańskie — sztuka i obyczajowość polska i niemiecka.
Koncertom i recytacjom towarzyszą krótkie wykłady — wprowadzenia do każdego wydarzenia.
Udział biorą polscy i niemieccy artyści operowi, muzycy, aktorzy, pracownicy muzeum — Domu Carla i Gerharta Hauptmannów oraz członkowie stowarzyszenia Ars Augusta z Goerlitz.
Kolejne wydarzenia odbywają się w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów, a Noc Świętojańska — w Parku Ducha Gór.
Wydarzenia prowadzone są w języku polskim i niemieckim. Wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny (filmy, zdjęcia). Część wykonywanych utworów muzycznych ma charakter premierowy, część jest komponowanych specjalnie dla wydarzeń. Wprowadzenia poruszają mało znane tematy kultury niemieckiej i polskiej z regionu Szklarskiej Poręby.
Koszt — 26100 zł

7.

Korepetycje miejskie dla dzieci i młodzieży
zgł. Irena Stępień
Lokalny, Szklarska Poręba—wschód
Skierowany do dzieci i młodzieży uczącej się, mającej problem z opanowaniem aktualnie przerabianego materiału szkolnego. Założeniem są dyżury nauczycieli uczących przedmiotów: j. angielskiego i j. niemieckiego, matematyki, biologii, chemii i fizyki. Zajęcia raz w tygodniu dla każdego z przedmiotów wg ustalonego harmonogramu: języki obce — po 2 godziny, przedmioty ścisłe i przyrodnicze — po 3 godziny.
W roku 2019 zakłada się 18 dyżurów każdego z nauczycieli. Proponowane terminy zajęć: od poniedziałku do piątku w godzinach 16-19.
Koszt — 19100 zł

8.

Przebudowa i odnowienie cmentarza w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ul. Piastowskiej
zgł. Przemysław Wiater
Lokalny, Szklarska Poręba—wschód
Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szklarskiej Porębie Dolnej jest najstarszym zachowanym obiektem na terenie miasta. Wokół kościoła powstał cmentarz, na którym pochowani są mieszkańcy najstarszej części miasta. Stan aktualny cmentarza jest zły. Wymaga opracowania dokumentacji projektowej, a następnie robót ziemnych, w tym usunięcia chorych i starych drzew, konarów, pni i korzeni, niwelacji całego terenu, wykonania alejek; profilowania i zagęszczania podłoża, ułożenia kostki betonowej, wykonania obrzeży betonowych, wykonania nawierzchni żwirowej, wytyczenia regularnych kwater dla pochówków, wywozu pni i korzeni, prac murarskich i tynkarskich przy ogrodzeniu, w tym zamurowania wyrwy w murze od strony południowej.
Koszt — 40000 zł

9.

Siłownia plenerowa
zgł. Katarzyna Kotlarz
Lokalny, Szklarska Poręba—wschód
Na powierzchni 100 m2 zamontowane zostaną elementy siłowni plenerowej. Rewitalizacja terenu będzie polegać na zerwaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykorytowaniu, okrawężnikowaniu po obwodzie, ułożeniu geowłókniny, zasypaniu odpowiednim rodzajem kruszywa, zagęszczeniu, ułożeniu płyt betonowych ażurowych, wypełnieniu kruszywem.
Zamontowanie:
• zestawu wyciskanie siedząc + podciąg + słup nośny
• zestawu prasa nożna + wiosło + pylon
• zestawu 2w1 wahadło + stepper
• zestawu drabinka + podciąg nóg + słup nośny
• zestawu narciarz
• zestawu biegacz
Koszt — 40000 zł

10.

Rewitalizacja skweru upamiętniającego powstanie początku Szklarskiej Poręby
zgł. Elżbieta Bielecka
Lokalny, Szklarska Poręba—wschód
Ustawienie 6 ławek parkowych z betonu, stali nierdzewnej i estetycznego, trwałego drewna odpornego na najtrudniejsze warunki środowiska (a siedziska i oparcia), na podłożu albo wkopanych.
Ustawienie fontanny—kaskady kamiennej. Wykonanie 3 nasadzeń w donicach kamiennych.
Likwidacja klombu i niwelacja terenu oraz wysypanie grysikiem kamiennym.
Koszt — ok. 40000 zł

11.

Strefa kibica i wypoczynku przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Partyzantów
zgł. Paweł Popłoński
Lokalny, Szklarska Poręba—zachód
Stworzenie strefy rekreacyjnej i tzw. strefy kibica. Aktualnie na terenie obiektu znajdują się 2 ławki. Podczas rozgrywek, pikników i zajęć brakuje miejsc do odpoczynku i obserwacji dla większej ilości osób. Rodzice przychodzący z dziećmi nie mają miejsca, skąd mogliby podziwiać zmagania lub codzienną zabawę (dozór) swoich pociech. Projekt zakłada stworzenie takiej możliwości.
Stół do tenisa usytuowany przy budynku szatni wzbogaci ofertę kompleksu. Dodatkowe utwardzenie cypla przy ul. Demokratów (w strefie 1) pozwoli na stworzenie miejsca do ustawienia namiotu, grilla — stworzy punkt rekreacyjny dla rodzin. W okresie zimowym wartością dodaną będzie możliwość korzystania z tego miejsca jako zatoczki, aby 2 pojazdy mogły się w bezpieczny sposób wyminąć (ulica w tym miejscu na całym odcinku jest bardzo wąska).
Do tej pory wielokrotnie korzystano z tego miejsca, ale brak utwardzenia jest bardzo uciążliwy, a w okresie deszczowym wręcz niemożliwy.
Koszt — 39880 zł

12.

Naprawa oraz częściowa wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Wojska Polskiego
zgł. Marcin Michałków
Lokalny, Szklarska Poręba—zachód
Projekt dotyczy naprawy oraz częściowej wymiany nawierzchni asfaltowej na odcinku około 60 m, od skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Orzeszkowej do zjazdów na posesję Wojska Polskiego nr 19 i nr 8.
Koszt — ok. 40000 zł

13.

Rodzinny park NATURA przy ul. Mickiewicza w Szklarskiej Porębie
zgł. Dorota Dahrendorf
Lokalny, Szklarska Poręba—centrum
Rodzinny Park NATURA będzie miejscem przyjaznym rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym, osobom zdrowym i niepełnosprawnym. Park zostanie zaaranżowany w otoczeniu zieleni i drzew, w centrum miasta, dzięki czemu dostęp do niego będzie nieograniczony. Park będzie składał się z 3 stref: ekologicznej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Adekwatnie do nazwy przygotowany zostanie z naturalnych materiałów: drewno, kamień.
Wykonane zostaną następujące prace: projekt zagospodarowania, przygotowanie podłoża (wyrównanie terenu pod montaż urządzeń) oraz nasadzenia. W strefie ekologicznej zamontowane zostaną pojemniki do segregacji śmieci oraz ogrodowe lampy solarne. W strefie edukacyjnej powstała ścieżka sensoryczna, przy której ustawione zostaną tablice edukacyjne oraz urządzenia sportowe. W strefie rekreacyjnej znajdą się ławki, piaskownica, ekologiczne zabawki drewniane, huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych (w miarę dostępności środków), betonowa fontanna (w miarę dostępności środków).
Koszt — 40000 zł

14.

Oświetlamy chodniki, a nie niebo!
zgł. Michał Pyrek
Lokalny, Szklarska Poręba—Marysin
Wymiana opraw lamp osiedlowych z kulistych, które świecą niepotrzebnie w górę, na tzw. parkowe z daszkiem.
Koszt — 10900 zł

15.

Plac zabaw BALONIK
zgł. Helena Grześ
Lokalny, Szklarska Poręba—Marysin
Wymiana zużytego sprzętu oraz wyposażenie w nowy zwiększy bezpieczeństwo korzystających z niego dzieci oraz poprawi ogólną estetykę otoczenia.
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie osiedla to realizacja kilku ważnych celów:
• wspomaganie rozwoju dzieci
• walka z otyłością wśród dzieci
• urozmaicenie szkolnych zajęć z wychowania fizycznego
• urozmaicenie form spędzania czasu wolnego
• integracja lokalnej społeczności
• wychowanie w duchu tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych
Koszt — 39960 zł

16.

Park artystów
zgł. Iwona Białas
Lokalny, Szklarska Poręba—Marysin
Dodatkowa przestrzeń wypoczynkowa o charakterze artystycznym dla mieszkańców i turystów, w tym dla dzieci ze szkoły i przedszkola przy SP 1, umożliwi organizowanie lekcji plenerowych oraz spędzenia czasu wśród zieleni.
Stworzenie miejsca wypoczynkowego z elementami małej architektury, wpłynie na kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem i naturą, stwarzać będzie więzi z regionem poprzez kształtowanie wrażliwości na piękno górskiej przyrody i sztuki. Pozwoli na zdobywanie wiedzy o przyrodzie Karkonoszy, lasu, zwierząt żyjących w regionie i zaspokojenie podstawowej potrzeby związanej z wypoczynkiem oraz odtwarzaniem sił biopsychofizycznych. Będzie ponadto produktem promującym Szklarską Porębą jako kolonię artystyczną, nawiązującym do przedwojennych tradycji.
Koszt — 39988,80 zł

17.

Lodówka społeczna
zgł. Jacek Świtalski
Lokalny, Szklarska Poręba—Marysin
Zakup i ustawienie ogólnodostępnej lodówki, umożliwiającej przechowywanie żywności, przekazywanej przez tych, co mają na rzecz tych, co nie mają. Lodówka pod zadaszeniem, z dostępem do energii elektrycznej, przeszklona.
Koszt — 6000 zł