Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości częściowo zamieszkanej, zobowiązany jest złożyć aktualizację deklaracji na rok 2022 do 10 lutego tego roku, na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody w 2021 po stawce 12,70 zł/m3.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 757 547 733.

Deklaracja