Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej ogłasza konkurs na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną”.

Czas trwania konkursu : 08.03.– 22.03. 2010 r.

Uczestnikami konkursu są Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i osoby dorosłe.

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Więcej szczegółów w załącznikach.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

  KONTAKT: sekretariat MOKSiAL tel. ( 75) 717 36 14, 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

www.moksial.pl