Burmistrz Szklarskiej Poręby informuję, iż w treści ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Caritas 2 (działka numer 683 obręb 6) pojawiła się omyłka pisarska dotycząca wysokości minimalnego postąpienia.
Minimalne postąpienie: 20000 zł.

Dokument [Adobe Acrobat PDF - 152.43 KB]