Informacja

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu Oddział w Szklarskiej Porębie informuję, iż w dniu 12.12.2017r weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 9 ust. 1 w/w ustawy informujemy, iż na terenie Miasta Szklarska Poręba w okresie od 12.12.2017r do 09.06.2018r będą obowiązywać dotychczasowe ceny taryfowe za wodę i ścieki:

Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 • grupa I – gospodarstwa domowe – 11,45 zł/m3 (netto) = 12,37 zł/m3 (brutto)
 • grupa II – przedsiębiorcy – 11,45 zł/m3 (netto) = 12,37 zł/m3 (brutto)
 • grupa III – pozostali odbiorcy – 11,45 zł/m3 (netto) = 12,37 zł/m3 (brutto)
 • opłata abonamentowa – 6,00 zł/odb./m-c = 6,48 zł/odb./m-c (brutto)

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla:

 • grupa I – gospodarstwa domowe – 16,37 zł/m3 (netto) = 17,68 zł/m3 (brutto)
 • grupa II – przedsiębiorcy – 16,37 zł/m3 (netto) = 17,68 zł/m3 (brutto)
 • grupa III – pozostali odbiorcy – 16,37 zł/m3 (netto) = 17,68 zł/m3 (brutto)

Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XLII/509/2017 z dnia 30.06.2017 r. do 31.12.2017r obowiązują dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:

Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 • grupa I – gospodarstwa domowe – 4,07 zł/m3 (netto) = 4,40 zł/m3 (brutto) nie więcej niż do 3 m3 wody na mieszkańca na miesiąc
 • grupa II – przedsiębiorcy – 0,56 zł/m3 (netto) = 0,60 zł/m3 (brutto)

Dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:

 • grupa I – gospodarstwa domowe – 7,73 zł/m3 (netto) = 8,35 zł/m3 (brutto) nie więcej niż do 3 m3 ścieków na mieszkańca na miesiąc
 • grupa II – przedsiębiorcy – 0,56 zł/m3 (netto) = 0,60 zł/m3 (brutto)

W związku z powyższym ceny po dopłatach wynoszą:

Cena za dostawę wody dla:

 • grupa I – gospodarstwa domowe – 7,38 zł/m3 (netto) = 7,97 zł/m3 (brutto)
  nie więcej niż do 3m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc, powyżej limitu obowiązuje cena:
  - 11,45 zł/m3 (netto) = 12,37 zł/m3 (brutto)
 • grupa II – przedsiębiorcy – 10,89 zł/m3 (netto) = 11,76 zł/m3 (brutto)
 • grupa III – pozostali odbiorcy – 11,45 zł/m3 (netto) = 12,37 zł/m3 (brutto)

Cena za odprowadzanie ścieków dla:

 • grupa I – gospodarstwa domowe – 8,64 zł/m3 (netto) = 9,33 zł/m3 (brutto)
  nie więcej niż do 3m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc, powyżej limitu obowiązuje cena:
  - 16,37zł/m3 (netto) = 17,68 zł/m3 (brutto)
 • grupa II – przedsiębiorcy – 15,81 zł/m3 (netto) = 17,07 zł/m3 (brutto)
 • grupa III – pozostali odbiorcy – 16,37zł/m3 (netto) = 17,68 zł/m3 (brutto)

pdf Dokument do pobrania [393.13 KB]