×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Absolutorium dla Burmistrza Grafa i próba odwołania Przewodniczącego Rady Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf, zdecydowaną większością głosów otrzymał podczas dzisiejszej sesji absolutorium.

12 radnych było za udzieleniem absolutorium, 1 się wstrzymał. Był też jeden głos sprzeciwu. Tak jednoznaczny wynik głosowania nie oznacza jednak, że obyło się bez zawirowań. Momentami można było wręcz odnieść wrażenie, że polityczna schizofrenia ściera się ze zdrowym rozsądkiem. Na szczęście górą był ten ostatni.

Temperatura obrad podniosła się jeszcze zanim sesja na dobre się zaczęła. Podczas zatwierdzania porządku obrad, Jarosław Marcinkowski w imieniu kilku radnych złożył wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego rady miejskiej Krzysztofa Jahna. Za uzasadnienie wniosku posłużyły argumenty ciężkiego kalibru jak  : niewłaściwe pełnienie funkcji przewodniczącego, blokowanie inicjatywy uchwałodawczej czy wykorzystywanie pełnionej funkcji do prywatnych celów. Po krótkiej przerwie odbyło się głosowanie nad włączeniem wniosku do porządku obrad. Jednak stosunkiem głosów 8 :7 został on odrzucony.

W opinii przewodniczącego wniosek miał podłoże przede wszystkim polityczne. ".(..)Jestem twardym przewodniczacym i to nie wszystkim się może podobać.(...)" - komentował na goraco Krzysztof Jahn.

Nad częscią absolutoryjną sesji ciążył wniosek Komisji Rewizyjnej, która postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016, jednocześnie występując z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium. Czyli trzej radni Komisji Rewizyjnej wykonanie budżetu oceniają pozytywnie, uchybień prawnych przy realizacji budżetu nie zgłaszają, ale Burmistrzowi absolutorium i tak nie udzielą. Jak Lech Wałęsa są za, a nawet przeciw. Polityczna schizofrenia?

Skąd tak paradoksalna sprzeczność?  Komisja zwracała uwagę min. na niskie wykonanie planu dochodów i wydatków, wobec min. odrzucenia wniosków o unijną dotację dla zadań : „ Przystosowania zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmanów’, oraz „ Budowy pięciu punktów widokowych”.

Absolutorium dla Burmistrza Grafa i próba odwołania Przewodniczącego Rady Zakres realizowanych inwestycji został na dzisiejszej sesji bardzo szczegółowo omówiony.  A zarzuty sformułowane przez Komisję Rewizyjna nie specjalnie miały pokrycie w rzeczywistości, bowiem miasto dopełniło wszystkich wymogów formalnych i terminowych aby wziąć udział w projekcie „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy”. W tym polsko-czeskim projekcie wziąć miało udział 15 partnerów (8 z Polski i 7 z Czech).  Niestety błędy formalne popełnione przez dwóch polskich partnerów spowodowały odrzucenie projektu. Miasto Piechowice nie udokumentowało w sposób właściwy praw własności do terenów objętych projektem, natomiast Nadleśnictwo Śnieżka z Kowar nie przedstawiło opinii na temat odziaływania środowiskowego planowanej inwestycji. Dziś jednak Komisja Rewizyjna robi z tego argument w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi….

Nie jest też prawdą jak wskazuje Komisja, że projekt „ Przystosowania zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmanów” został odrzucony. Projekt ten przeszedł bowiem pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie okazała się niewystarczająca. (85% puli konkursowej pochłonie remont Teatru CK Norwida w Jeleniej Górze)

Konfrontację z rzeczywistością jakoś też nie specjalnie wytrzymuje kolejny zarzut ukuty przez radnych z komisji rewizyjnej o braku realizacji zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1”.  Projekt przeszedł bowiem pozytywnie wszystkie oceny a obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na realizację zadania. Opóźnienie realizacji projektu wzięło się stąd, że jego weryfikacja na poziomie organu konkursowego trwało aż 12 miesięcy.

Kiedy więc przed głosowaniem padły deklaracje zarówno ze strony klubu radnych reprezentowanego przez Mirosława Hochoła jak i ze strony Krzysztofa Jahna, szefa klubu "Gospodarni dla Miasta" o poparciu dla wniosku o udzielenie absolutorium, było już jasne, że zdrowy rozsądek będzie górą.

Ostatecznie za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, jeden się wstrzymał jeden był przeciw. Oba nie popierające absolutorium głosy należały do członków Komisji Rewizyjnej. Kolejnego członka tej komisji nie było na sesji podczas głosowania.

Źródło - www.24jgora.pl

  • Hits: 312
  • Hits: 297
  • Hits: 287
  • Hits: 290
  • Hits: 543
  • Hits: 270
  • Hits: 313
  • Hits: 340
  • Hits: 2409