×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Sztandar Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Misją Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu jest jak najlepsze przygotowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej do pełnienia służby w ochronie granicy państwowej.

Wypełniając swoje posłannictwo, zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed naszym Ośrodkiem jest przenoszenie na grunt praktyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej wszechstronnej wiedzy i umiejętności po to, aby obywatele naszej Ojczyzny czuli się bezpiecznie w obecnych czasach.

Dlatego też, budując podwaliny swojej tożsamości, podjęliśmy decyzję o nadaniu naszej jednostce sztandaru, pod którym zamierzamy dalej nieść „kaganek oświaty" w naszej formacji. Każdy z Państwa może dołączyć do akcji ufundowania sztandaru dla naszej szkoły.

Komitet Społeczny Ufundowania Sztandaru dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu prowadzi czynną zbiórkę środków finansowych na ufundowanie sztandaru dla OSS SG. W akcję zaangażować może się każdy poprzez dobrowolną wpłatę na konto:

Komitet Społeczny Ufundowania Sztandaru dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
Nr konta: 52 1020 2137 0000 9402 0194 9544
Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!

Uroczyste nadanie sztandaru dla Ośrodka przewidziane jest na 28-29. września 2017r. na terenie Miasta Lubania.

Pismo do pobrania [1.46 MB]