W większości krajów europejskich od ponad 150 lat w Dniu Świętego Floriana obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP i obchodzone jest czwartego maja. 

Z okazji  Dnia Strażaka składamy serdeczne podziękowanie za ofiarną i odpowiedzialną służbę  na rzecz bezpieczeństwa społeczności Naszego Miasta.

Życzymy wszystkim członkom OSP dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.
Życzymy spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.