Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie działa już szósty rok,  skupiając w swoich szeregach 95 słuchaczy.
Działanie na rzecz społeczności  lokalnej  zostało nagrodzone zaproszeniem do Europarlamentu w Brukselii wystosowanym przez biuro poselskie Pani  Poseł Lidii Geringer de Oedenberg .

W wizycie uczestniczyły przedstawicielki Zarządu UTW :Irena Kubera  oraz Iwona Abramowicz. W programie wizyty było oczywiście spotkanie z Panią Poseł w Europarlamencie, wysłuchanie wykładu na  temat historii oraz bieżących zadań Unii, spotkanie z administratorem na trybunie oraz wizyta w Centrum Informacji Europejskiej.

Dodatkową atrakcją zaproponowaną przez organizatora wyjazdu było zwiedzanie Brukseli.

Zarząd UTW