Od nowego roku w Szklarskiej Porębie znów będzie ośrodek kultury. Zlikwidowany przed kilkoma laty, teraz będzie odbudowywany od podstaw. 1 stycznia na Białej Dolinie utworzony zostanie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

W jego administracji znajdzie się też zespół obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ulicy Waryńskiego i plac zabaw przy ulicy Turystycznej, a z czasem inny majątek miasta. W statucie ośrodka zapisano 21 punktów podstawowej działalności. Będzie się on zajmować m.in. organizacją imprez sportowych, rozrywkowych i kulturalnych, ale nie ma to być jego jedyna funkcja. Przede wszystkim prowadzone będą różne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jakie? Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć sami zainteresowani. Jeśli będą chętni, to utworzony zostanie klub plastyczny, albo literacki. Być może zacznie działać kabaret, albo teatr amatorski. Możliwości jest wiele.

W dziedzinie sportu i rekreacji ośrodek, oprócz organizacji imprez, ma stać się przede wszystkim instytucją wspierającą kluby sportowe, których jest kilka na terenie miasta. Być może zawiążą się nowe sekcje sportowe? W budynku ośrodka ma się też znaleźć miejsce na spotkania działających w mieście różnych stowarzyszeń i grup nieformalnych.