Nieodpłatne kursy językowe dla dorosłych zakończone egzaminem i certyfikatem TELC: angielski, niemiecki, francuski 

Zapraszamy wszystkie osoby chętne w wieku od 18 do 64 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języków obcych, na spotkanie w dniu 16.04.2013 w MOKSiAL, ul. Słowackiego 13, o godzinie 17:30 (sala sesyjna).

Szkolenie (60 godzin) zakończone będzie egzaminem i wydaniem uznawanego w wielu krajach Certyfikatu TELC

Bliższych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Elżbieta Pawłowska – pod numerem telefonu: 75 717-21-46 i 75 717 55 43