W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03 grudnia 2012 r., w którym stwierdzono nieważność zapisów § 8 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013 – 2015 przyjętego uchwalą nr XXVIII/327/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 października 2012 r., na podstawie § 2 uchwały nr LVI/653/10 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawiam nowy projekt wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2013 – 2015.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać do dnia konsultacji tj. do 18 grudnia 2012 r., osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! lub tradycyjnej. Konsultacje prowadzone są w trybie § 3 pkt 1 uchwały Nr LVI/653/2010 Rady Miejskiej w z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Termin na wyrażanie opinii upływa w dniu 18 grudnia 2012 r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby
/-/ Grzegorz Sokoliński

 Ogłoszenie i projekt uchwały przedstawiony do konsultacji organizacjom pozarządowych [Adobe Acrobat PDF - 292.26 KB]