Informujemy, że w dniu 18.04.2012 podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Lokalnej Organizacji Turystycznej Szklarska Poręba został wybrany nowy Zarząd oraz nowa Komisja Rewizyjna na kadencję lata 2012 – 2015:

Zarząd:
Robert Szuber - Przewodniczący
Roman Klimek - Wiceprzewodniczący
Marek Kita - Wiceprzewodniczący
Piotr Kaczmarski - Sekretarz
Halina Gąsiorek - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Hochół - Przewodniczący
Maria Kordasiewicz - Zastępca Przewodniczącego
Maciej Stanisz-Podgórski - Członek Komisji
Jerzy Sielecki - Członek Komisji

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Pragnę jednocześnie poinformować, że Referat Promocji Miasta ściśle współpracuje z Lokalną Organizacją Turystyczną wspólnie realizując akcje promocyjne, współpracę z mediami oraz wydawnictwa. W związku z rozpoczynającym się sezonem wiosenno-letnim zachęcamy wszystkich gestorów bazy do członkostwa LOT oraz wspólnej promocji Szklarskiej Poręby.

Grażyna Biederman
Referat Promocji Miasta