Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z wolą Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego, druga część zebrania odbędzie się za tydzień w dniu 18.04.2012 o godzinie 17.00 w hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie.
Proszę o rozpropagowanie również wśród osób zainteresowanych wstąpieniem do naszego LOT-u! jedyna taka okazja aby osobiście zapoznać się z ludźmi i planowanymi działaniami LOT-u w Szklarskiej Porębie

 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LOT Szklarska Poręba
cz 2
odbędzie się w dniu:

18 kwietnia 2012r. (środę)
o godz. 17.oo
w Hotelu Bornit Interferie SA
przy ulicy A.Mickiewicza 21
w Szklarskiej Porębie

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego LOT Szklarska Poręba

 • Rozpoczęcie zebrania (wykonane)
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (wykonane)
 • Wybór Komisji Mandatowej
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Sprawozdanie Zarządu LOT Szklarska Porębaz działalności w mijającej kadencji - merytoryczne i finansowe.
 • Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okresie kadencji.
 • Wolne wnioski i dyskusja i zgłaszanie wniosków dla nowego Zarządu
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad 
 • Wybory - Zarządu i Komisji Rewizyjnej LOT Szklarska Poręba na kadencję lata 2012 - 2015
 • Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej LOT Szklarska Poręba.
 • Przedstawienie planów i zamierzeń nowego Zarządu. 
 • Odczytanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
 • Zakończenie zebrania.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach aby wziąść czynny udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym należy być członkiem LOT Szklarska Poręba i mieć na bieżąco uregulowane składki członkowskie (skarbnikiem jest pani Halina Gąsiorek z hotelu "Duch Gór")

za Zarząd
Robert Szuber
przewodniczący
LOT Szklarska Poręba