Upływa okres objęty gwarancją na roboty wykonane w ramach modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej wykonywanych przez firmę Wamar. Powyższe prace były wykonywane na terenach miejskich oraz prywatnych. W maju Urząd Miejski Szklarska Poręba przystępuje do kompleksowej oceny wykonanych prac.W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców na terenach których były wykonywane prace i według ich oceny zostały wykonane niewłaściwie o zgłaszanie do . urzędu do 30 kwietnia usterek koniecznych do wykonania w ramach gwarancji. Osoba do kontaktu Pani Dorota Południak tel. 75 7547739