Miasto Szklarska Poręba poszukuje osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem i prowadzeniem Rodzinnego Domu Pomocy dla seniorów.
Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wspólnie zamieszkujących wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie (art. 52 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).Tabela. Usługi świadczone przez całą dobę przez rodzinne domy pomocy osobom wymagającym z powodu wieku pomocy innych osób1
 
Rodzinny Dom Pomocy winien znajdować się na terenie naszego miasta oraz spełniać kryteria określone w Ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 64, poz. 593; z póź. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.
 
Wszystkich zainteresowanych tematem, w imieniu Grzegorza Sokolińskiego Burmistrza Szklarskiej Poręby i swoim własnym, zapraszam na spotkanie w Urzędzie Miasta w sali nr 2, w dniu 4.04.2012 o godzinie 1200

Elżbieta Pawłowska

Szklarska Poręba, 2012-03-19

1 Tabela pochodzi z tekstu Alicji Brzezińskiej zamieszczonego na stronie www:samorzad.infor.plDokument

Dokumnet [Adobe Acrobat PDF - 261.51 KB]